BioBy er indgangen til Grå Kødby og nabo til europas største stofindtagelsesrum og center for udsatte stofbrugere.

Trivsel og trafik, grøn omstilling, bevaring og sociale arbejdspladser er 5 nøgleværdier for projektet.

Intro

Dette er et indledende oplæg for en helhedsplan og udvikling af grund samt eksisterende bygning på adressen Halmtorvet 15 i den Grå Kødby, Vesterbro.

Helhedsplan for bygningen samt udearealer indbefatter:

 • Offentlig folkepark.
 • Overdækket udendørsscene.
 • Audio/video-og koncertsal med tilhørende café. (herunder optagelse og udgivelse) Økologisk/biodynamisk frisk og ferskvaremarked.
 • Center for “skæve” arbejdspladser, involveret i alle ovenstående tiltag.

De fem ovenstående delprojekter har hver sin styregruppe som er klar til at tage fat og løbe de kilometer der skal til for at realisere planen.

Der arbejdes generisk udfra følgende:

 • Etablering af grønne områder.
 • Bevaring af historiske offentlige rum og bygninger (i en tid med mange offentlige anlægsbyggerier).
 • Integration og samarbejde med og rundt den sociale udfordring på Vesterbro (Stofindtagelse).
 • Fremme udbudet af lokale og bæredygtige fødevarer i byen.
 • At differentiere mellem de tre Kødbyer og gøre den Grå Kødby Grøn.
 • Respektere Kødbyens over 100 års arv ifht. produktion og salg af fødevarer til københavnere.
 • At opbygge civilkultur i takt med den kommende stofbrugerkultur uden etablering af hegn.

Initiativet tager udgangspunkt i det eventuelle salg af grunden. Vi er bekendte med de overvejelser der er om opførelse af almene ungdomsboliger og vil gerne bidrage med et alternativ. Det skal understreges at vi ikke har det fjerneste imod almene ungdomsboliger og at vi er bevidste om befolkningsvæk- stens stigende efterspørgsel på boliger i byen. Men at vi mener at denne centrale del af Vesterbro i forvejen er tæt befolket og at vi ser andre muligheder for at udvikle den Grå del til et attraktivt og sjældent grønt åndehul på Vesterbro for vesterbroere, københavnere og Københavns gæster.

Vi ser umiddelbart også en problematik ved ungdomsboliger og stofindtagelsesrum i nabobygningen Halmtorvet 17 placeret tæt op af hinanden. Særligt nu hvor muligheden for at kunne distancere stofindtagelsesrummet fra private boliger forelægger i så sjælden høj grad som her. De to bygninger på Halmtorvet 15 og 17 danner rammerne for indgangen til den Grå Kødby og det unikke udtryk med lave bygninge er med til at skabe en entré med luft/ himmel som ikke ofte kan opleves for beboere i de centrale dele af storbyer.

Dette vil vi gerne værne om og forstærke.